O mnie Warsztaty i grupy Oferta i Cennik Terapia dzieci
Do poczytania Kontakt
Bielsko-BiałaTerapia dzieci
Każde, nawet najbardziej kompetentne dziecko napotyka w życiu problemy, które wydają sie nie do pokonania. Ale dzięki swoim spontanicznym i samodzielnym zabawom dziecko może wyrażać i porządkować swoje doświadczenia oraz uczucia. Zabawa w tym znaczeniu zapewnia dziecku okazje do odgrywania systuacji, które są niepokjące, konfliktowe i wywołują dezorientacje. W ten sposób dziecko stopniowo staje się zdolne do poradzenia sobie z nimi oraz nabywa nowe umiejętności.

Terapia zabawą skierowana do dzieci doświadczających:
 • nerwic, niepokoju, lęków, ataków paniki
 • zaburzeń zachowania (np. natręctw, obsesji, tików)
 • objawów psychosomatycznych (np. moczenie nocne)
 • dużego stresu (żałoba, przemoc, wypadki,poważane choroby...)
 • trudności z okazywaniem uczuć, wyrażaniem emocji lub kontrolą nad nimi (agresywność)
 • dużej ilości konfliktów z otoczeniem,
 • problemów z przystosowaniem do warunków szkolnych oraz problemów z nauką
 • przeżywają stany przygnębienia, zniechęcenia osamotnienia bez wyraźnego powodu
 • … i dla wszystkich dzieci, których rozwój wspieramy

Terapia zabawą to dynamiczna relacja między dzieckiem a terapeutą przeszkolonym w procesie terapii zabawą, który zapewnia wybrane materiały do zabawy i wspomaga rozwój bezpiecznej relacji, żeby dziecko mogło w pełni wyrazić i eksplorować swoje Ja (uczucia, mysli, doświadczenia i zachowania) poprzez zabawę - naturalny środek komunikowania się dziecka, w celu optymalnego wzrostu i rozwoju.

W terapii zabawą dzieci uczą się: m.in.:
 • odpowiedzialnego wyrażania uczuć i rozładowania energii
 • brania odpowiedzialności za siebie
 • kreatywności i zaradności w konfrontacji z problemami
 • samokontroli, kierowania sobą, samodzielności
 • radzić sobie ze swoimi emocjami i lękami
 • dokonywania wyborów i brania za nie odpowiedzialności
 • uwalniania się od frustracji
 • wyrażać agresję w akceptowany społecznie sposób
 • życ w dobrych stosunkach z innymi
 • wyrażać swoja indywidualność i czerpać ze swoich wewnętrznych zasobów

Terapia zabawą sprzyja rozwojowi dzieci, pomagając im w poznawaniu i akceptowaniu siebie. Terapia sprzyja także osiągnięciu ogólniejszego celu szkoły, jakim jest poznawanie świata, pomagając im się przygotować do owocnego korzystania z doświadczeń edukacyjnych. Dzieci, które są lękliwe lub pełne zmartwień, mając negatywny obraz Ja, przeżywają rozwód rodziców lub mają słabe relacje z rówieśniczkami, nie potrafią maksymalnie wykorzystać swoich możliwości uczenia się przy nawet najlepszym nauczycielu. Terapia zabawą jest zatem uzupełnieniem środowiska szkolnego, doświadczeniem, które pomaga dzieciom w maksymalnym wykorzystaniu okazji do uczenia się podczas zabawy.

Wyrażanie agresji
Kluczowym elementem przy pojawieniu się agresywnych zachowań jest zastosowanie terapeutycznego wyznaczania granic, które skupia się przede wszystkim na zrozumieniu uczuć dziecka. W tej akceptującej, rozumiejącej i troskliwej relacji dzieci wyrażają/odgrywają głęboko przeżywane emocje gniewu, które zostały zakopane w środku i uczą się radzić sobie z tymi uczuciami, kontrolować je i wyrażać w sposób sprzyjający samorozwojowi i samokontroli.

Badanie granic
Dzieci zazwyczaj odgrywają tematy rodzinne, szkolne za pomocą zabawek i dostępnych w sali zabaw, specjalnie wybranych przedmiotów. Wybór zabawek, których dziecko może użyć do rozwoju poczucia kontroli w sytuacjach życiowych, sprzyja równowadze u dziecka. Kiedy dziecko może wyrazić rzeczywiste doświadczenia w zabawie i są one rozumiane i akceptowane przez terapeutę, wówczas te prawdziwe doświadczenia zostają zredukowane do rozsądnych rozmiarów. W procesie terapii zabawą dziecko sprawdza granice między tym co dopuszczalne, a co nie jest, dzięki czemu może dowiedzieć się, gdzie istnieje granica w relacjach z innymi ludźmi.

Okazja do rozwijania samokontroli
Rozwój samokontroli ma swoje źródła w interakcji między odpowiedzialnością dziecka za podejmowanie decyzji, za dokonywanie wyborów bez wskazówek osoby dorosłej a przekierowaniem niedopuszczalnych zachowań dziecka w stronę kontrolowanych, dopuszczalnych form.

Rozwój samoświadomości
Samoświadomość wyrasta z interakcji z terapeutą, w których dziecko czuje się wystarczające bezpieczne, żeby wyrażać uczucia.

Terapia zabawą wspomagana jest terapią traumy relacji NARM.
NARM™ – metoda zajmująca się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi (np. gdy opiekun dziecka jest niedostępny, w depresji, w uzależnieniach, stosuje przemoc lub dziecko przeżyło traumę), które wpływają na tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania. NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddziaływaniu. Bazuje na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem i tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej.


Pobierz ulotkę