O mnie Warsztaty i grupy
Oferta i Cennik Terapia dzieci Do poczytania Kontakt
Aktualne warszatyPoznań PUŁAPKA POWTÓRZEŃ – WYJŚĆ POZA SCHEMATPierwsze dziecięce doświadczenia pozostawiają w nas trwały ślad w postaci wyuczonych schematów postępowania. Jest to emocjonalny i poznawczy wzorzec, który jest odtwarzany w podobnych sytuacjach w przyszłości. Wybór takiego schematu jest z reguły automatyczny i nieświadomy. Jeśli wzorce służą naszemu rozwojowi i życiu to przysługują się one osiąganiu zamierzonych celów i doświadczaniu szczęścia. A co w sytuacjach kiedy wciąż powielamy destrukcyjne wzorce? Wzorce, które są nieadaptacyjne, nie służą nam, a mimo wszystko powtarzamy je kolejny raz, często świadomie wiedząc, że to nie zadziałało już kiedyś? Dlaczego więc je wybieramy szkodząc sobie? Dlaczego tak trudno sięgnąć po inne rozwiązania? Jak powstają wzorce destrukcyjne? Jakich ja osobiście używam? Dlaczego ich używam? Co zrobić, aby je zmienić?

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy:
 • powtarzają kolejny raz te same błędy
 • „utknęli w miejscu” i nie mogą ruszyć do przodu
 • mają problem z realizacją swoich planów
 • doświadczają cierpienia i nie umieją tego zmienić
 • mają trudności z podjęciem decyzji lub jej zrealizowaniem
 • chcą się przyjrzeć swoim mechanizmom działania
Termin: 8.06.2024 r. godzina: 9.00 – 12.00
Koszt warsztatu: 250 zł.


O MNIE

Doświadczenie zawodowe:
 • 4-letni kurs Psychoterapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie,

 • Ukończyłam pierwsze w Polsce 2-letniego szkolenie z terapii traumy relacji: przywiązania i więzi (Neuro Affective Relational Model™ (NARM™)

 • EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowatorskie podejście do terapii osób z traumą rozwojową, depresją i lękiem. EMDR jest zalecaną metodą terapii po traumatycznych przeżyciach.

 • szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach,

 • Logoterapia - certyfikowane pełne szkolenie - specjalizacja psychoterapia egzystencjalna, sens życia, duchowość w psychoterapii,

 • Posiadam doświadczenie organizowania i prowadzenia treningów rozwojowych.


  W zakresie spotkań terapeutycznych znajduje się:
 • psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży, dzieci
 • psychoterapia par
 • psychoterapia całych rodzin
 • psychoterapia grupowa
 • warsztaty rozwojowe

Jestem magistrem psychologii klinicznej oraz magistrem informatyki w naukach eksperymentalnych. Poszukuję jak najbardziej skutecznych metod rozwiązywania problemów psychologicznych, wykorzystując do tego najnowsze badania naukowe.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Gabinet psychoterapii znajduje się w samym centrum miasta kontakt

W życiu prywatnym cenię sobie sztukę i sport. Maluję i biegam.
Interesuję się fizyką kwantową i duchowością w psychoterapii.


TERAPIA RELACJI I WIĘZI NARMNARM™ – metoda zajmująca się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi (np. gdy opiekun dziecka jest: niedostępny fizycznie bądź emocjonalnie, w depresji, w uzależnieniach, stosuje przemoc, dziecko przeżyło traume lub zaszły inne przeszkody na drodze do zbudowania bliskości), które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania.

NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddziaływaniu.
Praca z układem nerwowym jest kluczowa dla przerwania tendencji mózgu do przewidywania przyszłości. To prawdziwy kontakt z własnym ciałem i z innymi ludźmi przywraca uzdrawiającą regulację. Stosowanie technik, które wspierają silniejsze połączenie z samym sobą i z innymi jest nieodzownym elementem wzmacniania skutecznej samoregulacji i budowaniu nowych, służących doświadczaniu radości sposobów reagowania. A wszystko to służy umiejętnosciom budowania satysfakcjonującej relacji ze sobą oraz innymi.

NARM™ bazuje na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem, i czerpiąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szokową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej.
Metoda polecana jeśli:

w górę
TERAPIA EMDREMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ), nazwa najczęściej tłumaczona jako „terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”, uznano za jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie form psychoterapii. Jest to kompleksowe, przebadane naukowo podejście terapeutyczne.


Dla kogo EMDR:

Terapia EMDR stosowana jest w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Z czasem badania potwierdziły jej skuteczność w znacznie szerszym zakresie zaburzeń o podłożu lękowym, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a nawet w przypadku depresji. Od lat metodę tą stosuje się z powodzeniem w leczeniu psychologicznych traum, wynikających z różnego rodzaju trudnych doświadczeń tj. przemocy fizycznej lub psychicznej, zaniedbania, molestowania seksualnego, gwałtu, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, bycia świadkiem czyjejś śmierci lub towarzyszenie bliskim w chorobie i in. EMDR okazała się być również skuteczną metodą w leczeniu drobnych urazów psychicznych, których wspomnienie, mimo iż nie wywołuje tak ciężkich objawów jak w przypadku PTSD, wiąże się z bólem i cierpieniem psychicznym. Doskonałe efekty terapia przynosi w pracy ze służbami mundurowymi i ratunkowymi, czyli osobami które z racji wykonywanego zawodu poddawane są niezmiennie trudnym, obciążającym psychicznie sytuacjom.
Działanie EMDR:

Kiedy bierzemy udział w szczególnie bolesnym dla nas doświadczeniu, intensywność przeżywanych w tym czasie emocji jest na tyle wysoka, że mózg nie jest w stanie przetwarzać informacji, tak jak robi to w normalnych warunkach. Pamięć traumatycznego wydarzenia, wraz ze wszystkimi jego elementami (obrazami, dźwiękami, uczuciami, myślami, itp.) zostaje więc „zamrożona” w sieciach neuronalnych w oryginalnej, nieprzetworzonej formie, przez co uaktywnia się niestety w najmniej oczekiwanych dla nas momentach. Dzieje się tak najczęściej w okolicznościach w których neutralne, zupełnie niegroźne bodźce zewnętrzne, mózg zaczyna kojarzyć z traumatycznym wydarzeniem- może to być np. podobne miejsce, zapach czy barwa głosu. Wykorzystanie stymulacji bilateralnej (za pomocą ruchu gałek ocznych), prowadzi do „rozmrożenia” niedostępnej dla nas części pamięci dotyczącej danego wydarzenia. Stymulacja aktywizuje spoidło wielkie mózgu, uruchomiając w ten sposób system przetwarzania informacji, a cały proces prowadzi w konsekwencji do wydobycia wszystkich niedostępnych „danych”, przetworzenia ich oraz zintegrowania z naszą wiedzą o sobie i o świecie w bezpieczny sposób. EMDR daje możliwość skutecznego zintegrowania urazu w naszej świadomości i przeorganizowania go w taki sposób aby traumatyczne wydarzenie stało się już tylko elementem z przeszłości, „rozdziałem zamkniętym”, a jego wspomnienie nie zakłócało już więcej codziennego funkcjonowania. Metoda ta, użyta w ramach interwencji kryzysowej często skutecznie zapobiega powstaniu zespołu stresu pourazowego, chroniąc tym samym przed dezorganizacją naszego życia.

w górę
OFERTA I CENNIK


Psychoterapia indywidualna, pary, rodziny – to spotkania z psychoterapeutą, które odbywają się w określonej częstotliwości ustalonej między terapeuta a klientem. Psychoterapia jest poprzedzona konsultacją wstępną.

Konsultacja – kilka spotkań, z reguły 1 do 3, które pozwalają klientowi i terapeucie określić cel terapii, oczekiwane zmiany oraz częstotliwość spotkań.

SPOTKANIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ ONLINE PRZEZ PROGRAM SKYPE.

Psychoterapia grupowa – spotkania w małej grupie osób o podobnym problemie, które odbywają się regularnie przez określony czas.


ANNA KUPIEC
tel. 609 048 100Gabinet psychoterapii
ul. Libelta 24/5
Poznań

Spotkania odbywają się tylko po wcześniejszej telefonicznej, smsowej bądź mailowej rejestracji.
Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, na pierwsze spotkanie przyjdź z opiekunem prawnym.